Tolvaj Csaba

A kosárkötéssel szülőhelyemen, az Őrségben ismerkedtem, már kora gyermekkoromban. Az 50-es, 60-as években, még szinte minden háznál a tókák mellett növekvő fűzet házilag kötötték különböző méretű és funkciójú kosarakká.
Készültek vékák, kópicok, demizsonok is.
A gyermekkori próbálkozásokat követően közel 40 év után kezdtem foglalkozni a kosárfonással, már városi környezetben. A különböző tájegységek hagyományos formáit próbálom a mai ember életáben is használható kosarakban megvalóstani.
Egy informatikai cég vezetése mellett kikapcsolódásként végzem a kosárfonást, heti egy alkalommal a Fejér megyei Művelődési Központban működő kosárfonó szakkört vezetem.
2008-ban elnyertem kosárfonó foglalkozási ágban a Népi Iparművész címet.
-> galéria

Tolvaj Borbála

A szalmakötés technikájával 2004-ben ismerkedtem meg a békéscsabai kézműves táborban. Mesterem Kolnhoffer Péter.
Nagypapám a kosárkötés mellett ezzel a technikával is foglalkozott, sajnos tőle már nem tudtam megtanulni.

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán, mint környezetmérnökvégeztem.

-> galéria